English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Uczennice z Niedźwiedzia w strojach ludowych z nauczycielką Janiną Kral; 195?."]