English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelisku, pracujący w przyszkolnym ogrodzie; 1953 r."]