English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Uczniowie rocznika 1936 ze szkoły powszechnej w Niedźwiedziu z nauczycielką Janiną Kral; 1946."]