English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Uczniowie szkoły podstawowej w Lubomierzu, szósta od prawej w drugim rzędzie stoi córka Janiny Kral-Wanda; 1935."]