English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Matka z dzieckiem na ręku. W tle Dunajec i widok na osiedla Górzany i Wybrańce; lata 60. XX w."]