English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "U góry: Skapen – Kwinta Tadeusz, na pierwszym planie od lewej: Zerbinetta – Krzyżanowska Bożena, Geront – Wieczorek Tadeusz, Sylwester – Ulewicz Wacław, Argant – Klucznik Zdzisław"]