English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Chałupa Dziubka w Jabłonce na Guzówce przed przeniesieniem do skansenu w Zubrzycy Górnej; 9,5x6,5 cm; 1959."]