English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kardynał Karol Wojtyła w drodze na Błyszcz, z prawej strony ksiądz Franciszek Blachnicki, z tyłu ksiądz Stanisław Dziwisz."]