English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Karmienie gęsi w Jabłonce w zagrodzie Piekarczyków; 11x7,5 cm."]