English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Karol Jabłoński, otwarcie Szkoły Podstawowej w Jabłonce–Matonogach, szósty od lewej stoi Naczelnik Gminy Jabłonka Bolesław Bogacz; 13,5x8,5 cm; 1973-1980 r."]