English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Karol Jabłoński, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Adama Mickiewicza w Jabłonce z wychowawczynią Anielą Wadowską; 13,5x8,5 cm; Jabłonka; 20 maja 1960 r."]