English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Katarzyna Niewiadoma, Aniela Urbaniak i Józefa Cież przed plebanią w Ochotnicy Górnej; 13,5x9 cm; 1964."]