English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Komunia Święta, rocznik 1959, z lewej na dole ks. Władysław Augustyn, u góry z lewej ks. Kazimierz Cebula, z prawej ks. proboszcz Stanisław Smaga, dziewczynki trzymają lilie jako symbol czystości, zaś chłopcy świece, zdjęcie wykonane na schodach domu parafialnego."]