English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kapela Węgrzyna z Zubrzycy Dolnej (pan Węgrzyn z córkami); 1979."]