English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Note = "+ Dodatek: Bilans galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego za IIgie półrocze 1850, 4 s."]