English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Rewers fotografii: lekcja praktyczna w klasie III w Szkole Podstawowej w Nowym Targu; 13x8,5 cm; 25 luty1930."]