English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dziewczynki przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Tylmanowej. Widoczny na zdjęciu chodnik prowadził do plebanii. W tle dawny budynek organistówki."]