English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dziewczyny przed plebanią ubrane w tradycyjny strój góralski. Lata 70. XX w."]