English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = ": „Kultura a natura” to pionierski manifest Pawlikowskiego o potrzebach i formach ochrony przyrody. Wydany pierwotnie w 1913 roku na łamach „Lamusa”, wznowiony jeszcze w tym samym roku jako samodzielna publikacja staraniem Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Na łamach tej publikacji Pawlikowski analizuje związki oraz konflikty pomiędzy naturą a kulturą i cywilizacją. Czy przyroda jest człowiekowi potrzebna? Jakie są związki pomiędzy naturą a sztuką? Czy i w jaki sposób należy chronić przyrodę? Dlaczego największe zagrożenie dla przyrody stanowią jej miłośnicy? Na te i inne pytania Pawlikowski starał się odpowiedzieć na długo przed nastaniem powszechnej mody na „ekololgizm”."]