English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "[1] k., [5] k. tabl. ; 53 cm. - Na s. tyt. z. spis treści: Kościół w Wysocicach z XII wieku, Kościół w Szczepanowie z r. 1470, Kościół w Łapczycach z XIV wieku. - Tyt. z z.: ”Zabytki dawnego budownictwa w obrębie zarządu c. k. Konserwatora krak.”. - Z. 1-5 współoprawne"]