English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Westerplatte w Jabłonce z wychowawcą Józefem Jachimiakiem; 13x17 cm; Zakopane; 1968 r."]