English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Józef Kral, uczeń Gimnazjum w Nowym Targu w stroju szkolnym; 1912."]