English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Józef i Janina Kral na wycieczce szkolnej w Krakowie z dziećmi z ochronki z Niedźwiedzia; 1926."]