English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Janina Kral z dziećmi ze szkoły w Porębie Wielkiej na tle kapliczki w Koninkach; 196?."]