English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "10–lecie koronacji Matki Boskiej Ludźmierskiej z udziałem kardynała Karola Wojtyły. Sumę odprawił biskup Julian Groblicki, kazanie wygłosił kardynał Karol Wojtyła; 13x9 cm."]