English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = 13 s. ; 23 cm. \- W zbiorze \"Wieczornica góralska \: dwa jedno\-aktowe obrazki sceniczne z dziejów Podhala\" Wojciecha Brzegi, s. 3\-15. Seria \: Biblioteka Teatrów Włościańskich Nr 13.]