English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Delegacja szkoły z Czerwiennego i Raby Wyżnej u Ojca Świętego, w strojach regionalnych klęczą: Sylwia Słodyczka, Anna Słodyczka, Stanisław Słodyczka, stoją: Marzena Bąk, Janina Szczechowicz, Beata Szczechowicz."]