English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dom Heleny Jarząbek, do którego 22 czerwca 1955 roku przybyli ojcowie paulini, na parterze znajdowała się kaplica, na piętrze pomieszczenia mieszkalne zakonników; 1955."]