English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Aniela Urbaniak trzymająca własny portret ślubny; 10x7,5 cm."]