English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wizyta kardynała Karola Wojtyły w Tylmanowej, spotkanie z młodzieżą na placu przy kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja."]