English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wręczenie Ojcu Świętemu pierwszego egzemplarza książki „Okrusyna casu jak okrusyna chleba” w czasie pielgrzymki do Rzymu w marcu 1999; (na pierwszym planie obok Jana Pawła II Anna Słodyczka i ojciec Józef Kościelny)."]