English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wycieczka do Wieliczki z nowotarskiego gimnazjum, pierwszy z prawej stoi Józef Kral; 1919."]