English   polski  

Similar to edition
Kolasa, Władysław Marek (1968- ): Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach = Periodicals Devoted to Press Studies and Press Studies in Periodicals (1989-2000)
Found : 60
View:
1. 

Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-2000 - rozwój i stan współczesny = Cracow scientific press 1945-2000 - development and current state

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , nauka , 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pół wieku z prasą i książką : z Sylwestrem Dzikim rozmawia Władysław [Marek] Kolasa = Five Decades with the Press and Books : Władysław Kolasa Talks to Sylwester Dziki

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , 20 w. , Dziki, Sylwester (1932- ) , prasoznawstwo , dziennikarstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Potrzeby prasoznawstwa a bibliografia czasopism w dekadzie przemian = Needs of Press Research and Bibliography of Periodicals in the Decade of Change

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000 = Bibliography of Publications on the Press in 2000

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2002 = Bibliography of Publications on the Press in 2002

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium - część VI (październik 2001-czerwiec 2002) = Work of the Press Study Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences Calendar - part VI (October 2001-June 2002)

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2004 = Bibliography of Publications on the Press in 2004

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001 = Bibliography of Publications on the Press in 2001

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999 = Bibliography of Publications on the Press in 1999

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998 = Bibliography of Publications on the Press in 1998

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) - portrety polskich czasopism prasoznawczych = "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (Quarterly of the History of the Polish Press) (1962-1993) - Outlines of Polish Periodicals on Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (czasop.; 1962-1976) , Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1977-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie : kalendarium - część VIII = Work of the Press Study Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy Sciences : Calendar - Part VIII

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Działalność Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie w latach 1996-1998 = Activities of the Commission of Press Research of the PAN [Polish Academy of Sciences] Branch in Cracow in 1996-1998

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie (Październik 1999-czerwiec 2000) = From the Work of the Press Research Committee of the Polish Academy of Science, Cracow Branch (October 1996-June 2000)

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography