English   polski  

Similar to edition
Lisowska, Urszula, 2008, Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości
Found : 9
View:
1. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bibliografia publikacji Profesora dra hab. Jerzego Jarowieckiego, cz. III: za lata 2000–2010

Lisowska, Urszula

Keywords: historia , bibliografia , prasa polska , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000 = Bibliography of Publications on the Press in 2000

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2004 = Bibliography of Publications on the Press in 2004

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001 = Bibliography of Publications on the Press in 2001

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999 = Bibliography of Publications on the Press in 1999

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998 = Bibliography of Publications on the Press in 1998

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2002 = Bibliography of Publications on the Press in 2002

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 2003 = Bibliography of Publications on the Press in 2003

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography