English   polski  

Similar to edition
Jarowiecki, Jerzy (1930- ): W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"
Found : 124
View:
1. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) - portrety polskich czasopism prasoznawczych = "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (Quarterly of the History of the Polish Press) (1962-1993) - Outlines of Polish Periodicals on Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (czasop.; 1962-1976) , Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1977-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Hitlerowski dwutygodnik propagandowy "Signal" : mutacja polska (1944-1945) = Hitler Propaganda Biweekly "Signal" : Polish Edition (1944-1945)

Woźniakowski, Krzysztof (1950- )

Keywords: historia , propaganda , czasopisma gadzinowe , Signal (czasop.; 1944-1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wiesław Bieńkowski (1926-1999)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , nekrolog , prasa polska , Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Kurier Wileński" (1924-1939)

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , Kurier Wileński (czasop.; 1924-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne we Lwowie w latach 1918-1939

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , Lwów , czasopisma społeczno-kulturalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bibliografia publikacji Profesora dra hab. Jerzego Jarowieckiego, cz. III: za lata 2000–2010

Lisowska, Urszula

Keywords: historia , bibliografia , prasa polska , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - historyk prasy i najnowszych dziejów Polski = Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - A Historian of the Press and Poland's Recent History

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: nekrolog , Notkowski, Andrzej (1946-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czesław Lechicki (1906-2001) - religioznawca, prasoznawca = Czesław Lechicki (1906-2001) - Specialist in Religion and Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Lechicki, Czesław (1906-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach = Periodicals Devoted to Press Studies and Press Studies in Periodicals (1989-2000)

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-2000 - rozwój i stan współczesny = Cracow scientific press 1945-2000 - development and current state

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , nauka , 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Centralna Kartoteka Tytułów Czasopism = Central Catalogue of Press Titles

Lisowska, Urszula

Keywords: bibliografia , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography