English   polski  

Similar to edition
Jarosz, Adam (1928- ): Jan Przemsza-Zieliński (1935-1999)
Found : 126
View:
1. 

Mieczysław F. Rakowski (1926-2008) : [nekr.]

Władyka, Wiesław (1947- )

Keywords: nekrolog , Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 1]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wiesław Bieńkowski (1926-1999)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , nekrolog , prasa polska , Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Czesław Lechicki (1906-2001) - religioznawca, prasoznawca = Czesław Lechicki (1906-2001) - Specialist in Religion and Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Lechicki, Czesław (1906-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - historyk prasy i najnowszych dziejów Polski = Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - A Historian of the Press and Poland's Recent History

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: nekrolog , Notkowski, Andrzej (1946-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rynek dzienników w Polsce w latach 1989–2009

Żabiński, Ryszard

Keywords: historia , 20-21 w. , gazety polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2010, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Od "Grzesia" do "Gazetki Miki" : dzieje czasopism obrazkowych dla młodzieży w II Rzeczypospolitej'

Rusek, Adam (1953- )

Keywords: historia , 20 w. , czasopisma dla młodzieży , czasopisma obrazkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prasa w księgozbiorach domowych Lwowa i innych miejscowości Galicji Wschodniej okresu zaborów

Szocki, Józef (1931- )

Keywords: historia , Lwów , prasa (wydawnictwa) , księgozbiory

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

U początków polskiego reportażu - Maurycy Mann

Zinkow, Leszek (1965- )

Keywords: historia , Czas (Kraków; 1848-1939) , Mann, Maurycy (1814-1876)

Find similar objects  |  Add to bibliography