English   polski  

Similar to edition
Przeglądy i recenzje [RHPP 2010, z. 1/2]
Found : 124
View:
1. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 1]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2011, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bibliografia publikacji Profesora dra hab. Jerzego Jarowieckiego, cz. III: za lata 2000–2010

Lisowska, Urszula

Keywords: historia , bibliografia , prasa polska , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Za kulisami "Zdania"

Stępień, Marian (1929- )

Keywords: historia , Zdanie (Kraków; 1978- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rynek dzienników w Polsce w latach 1989–2009

Żabiński, Ryszard

Keywords: historia , 20-21 w. , gazety polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach = Periodicals Devoted to Press Studies and Press Studies in Periodicals (1989-2000)

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prenumerowanie prasy partyjnej w Ośrodku Pracy Więźniów Brzeszcze w latach 1950–1954

Dróżdż, Andrzej (1954- )

Keywords: historia , prasa polska , czytelnictwo , Ośrodki Pracy Więźniów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Krakowski "Czas" (1848–1939) na tle dotychczasowych badań krakowskiej prasy

Bańdo, Adam Andrzej

Keywords: historia , Czas (Kraków; 1848-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jan Przemsza-Zieliński (1935-1999)

Jarosz, Adam (1928- )

Keywords: nekrolog , Przemsza-Zieliński, Jan (1935-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography