English   polski  

Similar to edition
Żabiński, Ryszard: Rynek dzienników w Polsce w latach 1989–2009
Found : 4
View:
1. 

Krakowski "Czas" (1848–1939) na tle dotychczasowych badań krakowskiej prasy

Bańdo, Adam Andrzej

Keywords: historia , Czas (Kraków; 1848-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stan zachowania i dostępność polskiej prasy westfalsko-nadreńskiej lat 1890–1939 w bibliotekach niemieckich

Lehmann, Iwona

Keywords: historia , 20 w. , Niemcy , prasa polska za granicą

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prasa pomorska w latach 1848–1939 : stan badań i perspektywy badawcze

Romanow, Andrzej

Keywords: historia , badanie , Pomorze (region) , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography