English   polski  

Similar to edition
Przeglądy i recenzje [RHPP 2011, z. 1/2]
Found : 126
View:
1. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2010, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 1]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach = Periodicals Devoted to Press Studies and Press Studies in Periodicals (1989-2000)

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Św. Andrzej Bobola na łamach prasy polskiej w 1938 roku

Kramarz, Henryka (1941- )

Keywords: prasa polska , 1918-1939 r. , Andrzej Bobola (św. ; 1591-1657)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jan Lankau (1890 Lwów – 1972 Kraków)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: Kraków , prasa , badanie , dziennikarstwo , Lankau, Jan (1890-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bibliografia publikacji Profesora dra hab. Jerzego Jarowieckiego, cz. III: za lata 2000–2010

Lisowska, Urszula

Keywords: historia , bibliografia , prasa polska , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Od "Nowego Świata Przygód" do "„Świata Młodych" : ewolucja pisemka obrazkowego dla dzieci i młodzieży w latach 1946–1949

Rusek, Adam (1953- )

Keywords: historia , czasopisma obrazkowe dla młodzieży , prasa Polski Ludowej , Newerly, Igor

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jan Przemsza-Zieliński (1935-1999)

Jarosz, Adam (1928- )

Keywords: nekrolog , Przemsza-Zieliński, Jan (1935-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mieczysław F. Rakowski (1926-2008) : [nekr.]

Władyka, Wiesław (1947- )

Keywords: nekrolog , Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008)

Find similar objects  |  Add to bibliography