English   polski  

Similar to publication
Antemurale
Found : 104
View:
1. 

Antemurale t. XXII

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Kirkor , Bolesław Jakimowicz , Leon Koczy , Catriona Anderson-Betley , Wiktor Sukiennicki , Albert Juszczak , Jan Wepsięć

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Antemurale t. XXI

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , George Tadeusz Łukowski

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Antemurale t. VII-VIII, Stanisław Bóbr-Tylingo, „Napoléon III, L’ Europe et la Pologne en 1863-4”

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , Napoleon III

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Antemurale t. XIII

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , Oskar Halecki , Walerian Meysztowicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Antemurale t. X

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Westfal , Andrzej Busza , Mieczysław Giergielewicz , Zygmunt L. Zaleski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Antemurale t. XVII

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Hedvige Choyko-Boutière , Ferrand de Almeida , F. Mocha , Walerian Meysztowicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Antemurale t. XVIII

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Joseph Kasparek-Obst , Christopher Rowiński , Joachim T. Bear , Stanisław Biegański

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Antemurale t. XXV

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Kirkor , Leopold Sobel , Eugene Steele , Marcus Wheeler

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Antemurale t. IX

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Walerian Meysztowicz , Wanda Wyhowska de Andreis , Zofia Olszamowska-Skowrońska , Henryk Paszkiewicz , Witold Kamieniecki , Leon Koczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Antemurale t. VI

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Ioannis Pauli Campani , Walerian Meysztowicz , Stanisław Piekut , Wanda Wyhowska de Andreis , Władysław Kujawski , Stanisław Bóbr-Tylingo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Antemurale t. XVI

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , Stanisław Kirkor , Maria Copson-Niećko , Frank Joseph Corliss Jr. , Danuta Irena Bieńkowska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Antemurale t. XV

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , Oskar Halecki , Béla K. Király , Irena M. Roseveare , David Welsh , Tymon Terlecki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Antemurale t. XIX

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , David Welsh , Adam Zieliński , Leon Koczy , Frank Mocha , Mieczysław Paszkiewicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Antemurale t. XX

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Stanisław Bóbr-Tylingo , Maria A. J. Święcicka , David Welsh , Keith Sutherland , Anna M. Cienciała , Michał Kruszyński

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Antemurale t. XXVII–XXVIII

Keywords: czasopismo , periodyk , Polski Instytut Historyczny w Rzymie , Nina Taylor , Wiktor Weintraub , Antonina M. Terlecka , Joachim Bear , Zuzanna de Saint-Jouan

Find similar objects  |  Add to bibliography