English   polski  

Similar to publication
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie : księgi zmarłych
Found : 89
View:
1. 

Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1843-1848

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1848-1857. Tom I

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1848-1857. Tom II

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1857-1865

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Księga Zmarłych Pochowanych Na Cmentarzu Krakowskim 1866-1873

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dziennik Zmarłych 1890

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dziennik Zmarłych 1883

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dziennik Zmarłych 1884

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dziennik Zmarłych 1885

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dziennik Zmarłych 1886

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dziennik Zmarłych 1887

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dziennik Zmarłych 1888

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dziennik Zmarłych 1889

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dziennik Zmarłych 1891

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dziennik Zmarłych 1892

Keywords: Zarząd Cmentarzy Komunalnych (Kraków) , Cmentarz Rakowicki (Kraków) , Cmentarze , Ulica Rakowicka (Kraków) , Kraków (woj.małopolskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography