English   polski  

Similar to publication
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego
Found : 42
View:
1. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 2, Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , architektura , urbanistyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 1, Uwarunkowania rozwoju

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , architektura , urbanistyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4, Załączniki graficzne

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , architektura , urbanistyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 3, Tabele

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , architektura , urbanistyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa]

Keywords: kultura , Małopolska (Polska ; region) , zabytki , architektura , urbanistyka , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Małopolska - Model równoważenia rozwoju

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , urbanistyka , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Małopolska - Powiązania komunikacyjne - uwarunkowania zewnętrzne : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , urbanistyka , mapy , komunikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Małopolska - System osadniczy : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , demografia , urbanistyka , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , urbanistyka , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , przemysł , urbanistyka , mapy , technika

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Małopolska - Infrastruktura transportowa, techniczna i przeciwpowodziowa: [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , transport , urbanistyka , mapy , hydrotechnika

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa]

Keywords: gospodarka , Małopolska (Polska ; region) , demografia , urbanistyka , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , ochrona środowiska , ekologia , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , środowisko naturalne , ekologia , mapy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Małopolska - Bezrobocie w województwie małopolskim - styczeń 2003 r. : [mapa]

Keywords: Małopolska (Polska ; region) , praca , mapy , bezrobocie

Find similar objects  |  Add to bibliography