English   polski  

Similar to publication
Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 2 (1999)
Found : 67
View:
1. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wiesław Bieńkowski (1926-1999)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , nekrolog , prasa polska , Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Działalność Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie w latach 1996-1998 = Activities of the Commission of Press Research of the PAN [Polish Academy of Sciences] Branch in Cracow in 1996-1998

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pół wieku z prasą i książką : z Sylwestrem Dzikim rozmawia Władysław [Marek] Kolasa = Five Decades with the Press and Books : Władysław Kolasa Talks to Sylwester Dziki

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , 20 w. , Dziki, Sylwester (1932- ) , prasoznawstwo , dziennikarstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-2000 - rozwój i stan współczesny = Cracow scientific press 1945-2000 - development and current state

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , nauka , 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) - portrety polskich czasopism prasoznawczych = "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (Quarterly of the History of the Polish Press) (1962-1993) - Outlines of Polish Periodicals on Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (czasop.; 1962-1976) , Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1977-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - historyk prasy i najnowszych dziejów Polski = Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - A Historian of the Press and Poland's Recent History

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: nekrolog , Notkowski, Andrzej (1946-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czesław Lechicki (1906-2001) - religioznawca, prasoznawca = Czesław Lechicki (1906-2001) - Specialist in Religion and Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Lechicki, Czesław (1906-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Naukowe czasopisma medyczne i farmaceutyczne w Polsce w latach 1918-1939 = Scientific Medical and Pharmaceutical Periodicals in Poland in 1918-1939

Wrona, Grażyna

Keywords: historia , czasopisma naukowe , 1918-1939 r. , czasopisma farmaceutyczne , czasopisma medyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Katolicyzm w ideologii czasopism konspiracyjnych Narodowej Demokracji (1939-1945). Cz. 1 = Catholicism in the Katolicyzm in the Ideology of the Conspiratorial Press of the National Democracy (1939-1945). Part I

Seniów, Jerzy (1937-2006)

Keywords: historia , katolicyzm , 1939-1945 r. , ideologia , Narodowa Demokracja , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie : kalendarium - część VIII = Work of the Press Study Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy Sciences : Calendar - Part VIII

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie (Październik 1999-czerwiec 2000) = From the Work of the Press Research Committee of the Polish Academy of Science, Cracow Branch (October 1996-June 2000)

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999 = Bibliography of Publications on the Press in 1999

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie. Część V (październik 2000-czerwiec 2001). Kalendarium = From the Works of the Press Research Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences. Part V (October 2000-June 2001). Calendar

Glogier, Marek

Keywords: sprawozdania , Polska Aademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography