English   polski  

Similar to publication
Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 3 (2000)
Found : 67
View:
1. 

Wiesław Bieńkowski (1926-1999)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , nekrolog , prasa polska , Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie (Październik 1999-czerwiec 2000) = From the Work of the Press Research Committee of the Polish Academy of Science, Cracow Branch (October 1996-June 2000)

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

40 lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznawczej (z okazji sześcdziesięciopięciolecia urodzin) = Forty Years of Jerzy Jarowiecki's Work in the Field of Journalistic Studies (on His 65th Birthday)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , biografia , Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1996 = Popularized Scientific Periodicals for Children and Teenagers in 1989-1996

Rogoż, Michał

Keywords: historia , czasopisma młodzieżowe polskie , czasopisma dziecięce polskie , czasopisma popularnonaukowe polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-2000 - rozwój i stan współczesny = Cracow scientific press 1945-2000 - development and current state

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: Kraków , nauka , 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - historyk prasy i najnowszych dziejów Polski = Andrzej Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) - A Historian of the Press and Poland's Recent History

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: nekrolog , Notkowski, Andrzej (1946-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Czesław Lechicki (1906-2001) - religioznawca, prasoznawca = Czesław Lechicki (1906-2001) - Specialist in Religion and Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Lechicki, Czesław (1906-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Naukowe czasopisma medyczne i farmaceutyczne w Polsce w latach 1918-1939 = Scientific Medical and Pharmaceutical Periodicals in Poland in 1918-1939

Wrona, Grażyna

Keywords: historia , czasopisma naukowe , 1918-1939 r. , czasopisma farmaceutyczne , czasopisma medyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie : kalendarium - część VIII = Work of the Press Study Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy Sciences : Calendar - Part VIII

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Działalność Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie w latach 1996-1998 = Activities of the Commission of Press Research of the PAN [Polish Academy of Sciences] Branch in Cracow in 1996-1998

Glogier, Marek

Keywords: prasoznawstwo , sprawozdanie , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie. Część V (październik 2000-czerwiec 2001). Kalendarium = From the Works of the Press Research Committee of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences. Part V (October 2000-June 2001). Calendar

Glogier, Marek

Keywords: sprawozdania , Polska Aademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998 = Bibliography of Publications on the Press in 1998

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Centralna Kartoteka Tytułów Czasopism = Central Catalogue of Press Titles

Lisowska, Urszula

Keywords: bibliografia , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Potrzeby prasoznawstwa a bibliografia czasopism w dekadzie przemian = Needs of Press Research and Bibliography of Periodicals in the Decade of Change

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: bibliografia , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography