English   polski  

Similar to publication
Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 10 (2007)
Found : 108
View:
1. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prasa lokalna Dolnego Śląska - tradycja i współczesność : Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukcja" we Wrocławiu 5 listopada 2005 roku = The Local Press of Lower Silesia: Tradition and the Présent Time : The Conference in Higher School of Management "Education" in Wrocław - 5th November 2007

Nieć, Grzegorz

Keywords: historia , konferencje , prasa (wydawnictwa) , Śląsk, Dolny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: nekrolog , Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Prasa w księgozbiorach domowych Lwowa i innych miejscowości Galicji Wschodniej okresu zaborów

Szocki, Józef (1931- )

Keywords: historia , Lwów , prasa (wydawnictwa) , księgozbiory

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prasa lwowska ze zbiorów Lecha Kokocińskiego - warszawskiego bibliofila i kolekcjonera : wystawa towarzysząca IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków-Lwów w dniach 21-23 listopada 2007 r.: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku = Lvovian Press from the Collection of Lech Kokociński - the Bibliophile and Collector from Warsaw : The Exhibition Accompanying the 9th International Conference: Krakow-Lvov: Books, Periodeicals, Libraries in XIXth and XXth Century, 21st-23rd November 2007

Nieć, Grzegorz

Keywords: wystawy , prasa (wydawnictwa) , kolekcjonerstwo , Kokociński, Lech , bibliofilstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2011, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 1]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2010, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Działalność wydawnicza i społeczno-kulturalna "Solidarności" Regionu Płockiego w latach 1980-1981

Konarska-Pabiniak, Barbara

Keywords: historia , 20 w. , prasa (wydawnictwa) , Płock

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Typologia prasy parafialnej Kościoła Rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczypospolitej

Dutka, Wojciech

Keywords: Polska , historia , czasopisma parafialne , 20 w. , czasopisma katolickie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach = Periodicals Devoted to Press Studies and Press Studies in Periodicals (1989-2000)

Kolasa, Władysław Marek (1968- )

Keywords: 20 w. , czasopisma naukowe , naukometria , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography