English   polski  

Similar to publication
Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 12 (2009)
Found : 109
View:
1. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , prasa polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2009, z. 1]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prasa w księgozbiorach domowych Lwowa i innych miejscowości Galicji Wschodniej okresu zaborów

Szocki, Józef (1931- )

Keywords: historia , Lwów , prasa (wydawnictwa) , księgozbiory

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Działalność wydawnicza i społeczno-kulturalna "Solidarności" Regionu Płockiego w latach 1980-1981

Konarska-Pabiniak, Barbara

Keywords: historia , 20 w. , prasa (wydawnictwa) , Płock

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W dziesiątym roku istnienia "Rocznika Historii Prasy Polskiej"

Jarowiecki, Jerzy (1930- )

Keywords: historia , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jan Przemsza-Zieliński (1935-1999)

Jarosz, Adam (1928- )

Keywords: nekrolog , Przemsza-Zieliński, Jan (1935-1999)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Mieczysław F. Rakowski (1926-2008) : [nekr.]

Władyka, Wiesław (1947- )

Keywords: nekrolog , Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rynek dzienników w Polsce w latach 1989–2009

Żabiński, Ryszard

Keywords: historia , 20-21 w. , gazety polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2008, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Autorzy dzienników podróży "Magazynu Warszawskiego"

Maciocha, Agnieszka

Keywords: historia , Magazyn Warszawski Pięknych Nauk (Warszawa; 1784-1785)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rynkowy wizerunek dobra medialnego jako punkt wyjścia działań promocyjnych na rynku prasowym

Żabiński, Ryszard

Keywords: ekonomia , prasa (wydawnictwa) , kolportaż , marketing

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej. Tom 6-10 (2003-2007) : bibliografia zawartości

Lisowska, Urszula

Keywords: czasopisma prasoznawcze , bibliografia zawartości , Rocznik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1998- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Od "Grzesia" do "Gazetki Miki" : dzieje czasopism obrazkowych dla młodzieży w II Rzeczypospolitej'

Rusek, Adam (1953- )

Keywords: historia , 20 w. , czasopisma dla młodzieży , czasopisma obrazkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przeglądy i recenzje [RHPP 2011, z. 1/2]

Keywords: historia , prasoznawstwo , recenzje

Find similar objects  |  Add to bibliography