English   polski  

Similar to publication
Zeszyty Prasoznawcze. R. 22 (1981)
Found : 3
View:
1. 

Dziennik Literacki

Keywords: czasopisma , kultura , literatura , życie literackie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) - portrety polskich czasopism prasoznawczych = "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" (Quarterly of the History of the Polish Press) (1962-1993) - Outlines of Polish Periodicals on Press Research

Dziki, Sylwester (1932- )

Keywords: historia , prasoznawstwo , czasopisma prasoznawcze , Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (czasop.; 1962-1976) , Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (czasop.; 1977-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press

Keywords: historia , czasopisma , media , prasa (wydawnictwa)

Find similar objects  |  Add to bibliography