English   polski  

Similar to publication
Gwara
Found : 2913
View:
1. 

Gwara. Materiały Pawlikowskich 1894-1964 [1]

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gwara. Małecki M., Kilka uwag o gwarze orawskiej 1931

Małecki, Mieczysław

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gwara. Paryski Witold Henryk, materiały do gwary podhalańskiej 1933-1994 [1]

Paryski, Witold H.

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słownik gwary podhalańskiej

Dembowski, Bronisław

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Gwara. Paryski Witold Henryk, materiały do gwary podhalańskiej 1933-1994 [2]

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Słownik polskich gwar podhalańskich

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gwara. Paryski Witold Henryk, materiały do gwary podhalańskiej 1933-1994 [4]

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gwara. Materiały Pawlikowskich 1894-1964 [4]

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gwara. Materiały Pawlikowskich 1894-1964 [5]

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gwara. Kryński A. A., Gwara zakopiańska 1884

Kryński, Adam Antoni

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dokumentacja archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich ("Teki Paryskich") ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gwara. Kosiński Władysław, Przyczynek do gwary zakopiańskiej 1884

Kosiński, Władysław

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Archaizm podhalański : (wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu) z mapą

Małecki, Mieczysław

Keywords: dialektologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Językoznawstwo. Spis mapek 1933-1935

Keywords: językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zakopane. Różne 1930-1939 [1]

Keywords: Zakopane

Find similar objects  |  Add to bibliography