English   polski  

Similar to publication
es.O.es. R. 11 (2004)
Found : 2
View:
1. 

Innowacyjny Start

Keywords: przedsiębiorstwa małe i średnie; innowacje; gospodarka; Małopolska (Polska ; region); czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Województwo Małopolskie 2007

Keywords: kultura , współpraca międzynarodowa , gospodarka , Małopolska (Polska ; region) , turystyka , statystyka , oświata , środowisko naturalne , bezpieczeństwo publiczne , pomoc społeczna , demografia , rolnictwo , ochrona zdrowia , przemysł , budownictwo , transport , ochrona środowiska , komunikacja , wychowanie , łączność , surowce naturalne , raport , służba zdrowia , przedsiębiorczość (ekonomia) , finanse publiczne , ludność , energetyka , szkolnictwo , kultura fizyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography