English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Czapski-Hutten, Emeryk (1828-1896): Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie osobistości polskich w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie : z rękopisu ś. p. Emeryka hr. Hutten-Czapskiego

Opening only publication edition...